REEGLID JA TINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest www.bredenkids.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

LEPINGU SÕLMIMINE

My Breden OÜ ja kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest My Breden OÜ arvelduskontole. Tooteid enne müügilepingu jõustumist ei broneerita.

HIND

My Breden OÜ-s müüdavate toodete hinnad on märgitud tootelehtedel. Kõikide toodete hinnad on esitatud eurodes. Kampaaniate soodushindade puhul on tootelehel ära toodud nii uus hind kui ka mahakriipsutatult vana hind.

Tellides My Breden OÜ-st tooteid riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liige, võib tellimusele lisanduda tollimaks. Täpsema info saamiseks palun pöörduda kohaliku Maksu- ja Tolliameti poole.

TOODETE SAADAVUS

My Breden OÜ teeb kõik võimaliku, et e-poes märgitud laoseisud vastaksid tegelikkusele, kuid võib tekkida olukord, kus tootelehel märgitud laoseis ei ole õige. Kui oled tellinud toote, mis on tegelikult otsa saanud, siis teostame puuduva toote eest tagasikande ning anname juhtunust ka e-maili teel esimesel võimalusel teada.

TAGASTAMINE

My Breden OÜ-st ostetud tooteid on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Toode peab olema postitatud DPD pakiautomaadi või DHL kulleri vahendusel My Breden OÜ aadressile. Raha tagastamisele kuuluva toodete eest hüvitame Sulle 14 päeva jooksul taganemisavalduse saamisest või tagastatud toote saabumisest meie lattu, juhul kui eelnevalt poldud avaldust saadetud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Tagastatava toote seisukord:

* Tagastamisele kuuluv toode ei tohi olla kahjustunud.Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud My Breden OÜ-st või toote mittesihipärasest kasutamisest, on My Breden OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Sinu poolt toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab My Breden OÜ Sulle avalduse.

* Tagastamisele kuuluv toode ei tohi omada kasutamise märke.Kui selgub, et toodet on kasutatud, juhindub My Breden OÜ mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks. My Breden OÜ-l on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud toote väärtuse vähenemine Sinu poolt toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga.

* Tagastamisele kuuluv toode peab olema koos hinnasiltidega. 

My Breden OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e kirja aadressile info@mybreden.com või helistada telefonil: +372 511 40 44. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Kui ostja ja My Breden OÜ ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin:https://ttja.ee/avalduse-esitamine. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja My Breden OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

My Breden OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad My Breden OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

My Breden OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida My Breden OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist My Breden OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

My Breden OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.

My Breden OÜ vastutab Sinu eest toote müügihinna ulatuses. My Breden OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

PRIVAATSUS

My Breden  OÜ e-poe kasutamise ning lehel püsimisega annad selge ja teadliku nõusoleku My Breden OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks ning parima veebikogemuse tarbeks vajalike küpsiste kasutamiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

My Breden OÜ-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja toodete pakkumiseks. My Breden OÜ saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades www.bredenkids.ee veebilehel enda e-maili aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid. Samuti on kliendil õigus igal hetkel küsida infot meie poolt kogutavate andmete kohta – oleme sulle alati nõu ja jõuga abiks.

Sinu isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. My Breden OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus.

Võid olla kindel, et meie ostukeskkond on turvaline  - My Breden OÜ e-poes on kasutusel turvalise makse süsteem, mis ei võimalda tegeleda kaardipettustega.

TINGIMUSTE MUUTMINE

My Breden OÜ-l on õigus e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama.

Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.bredenkids.ee. Kui Sa edastasid oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse My Breden OÜ ja Sinu vahel tekkinud õigussuhtele Sinu poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevat lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti.

My Breden OÜ-l on õigus ühepoolselt ette hoiatamata muuta kampaaniate ja mängude tingimusi ning neid tühistada. Samuti on My Breden OÜ-l õigus ühepoolselt ilma ette teatamata muuta Bredeni punktide vastuvõtmise, kasutamise ja nendega tasumise tingimusi ning neid tühistada. Igasugused kampaania tingimuste muudatused või tühistamised kehtivad muudatuste või tühistamise hetkest.

Create a free account to use wishlists.

Logi sisse